Home » รักษาโรคทุกข์ด้วยยาของพระพุทธเจ้า ฟังธรรมะรักษาใจ | ธรรมะ รักษา โรค มะเร็ง | รวมข่าวใหม่อัพเดททุกวัน

รักษาโรคทุกข์ด้วยยาของพระพุทธเจ้า ฟังธรรมะรักษาใจ | ธรรมะ รักษา โรค มะเร็ง | รวมข่าวใหม่อัพเดททุกวัน

รักษาโรคทุกข์ด้วยยาของพระพุทธเจ้า ฟังธรรมะรักษาใจ | ข้อมูลใหม่ในประเทศไทย

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงอื่นๆ ที่นี่

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรักษาโรคทุกข์ด้วยยาของพระพุทธเจ้า ฟังธรรมะรักษาใจ

รักษาโรคทุกข์ด้วยยาของพระพุทธเจ้า ฟังธรรมะรักษาใจ

>>https://fashion.zcongnghe.com/เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมาก ขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ รักษา โรค มะเร็ง

กด “แชร์คลิป”… ให้ยุติธรรมกับคนที่คุณรัก อย่าลืมติดตาม (และกดกริ่ง) เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ “ขอเชิญพระรัตนตรัย ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ก้าวหน้าในการงานอย่างมีความสุข และการใช้ชีวิตมีชัย ไปมีโชค โดยทุกท่าน” ธรรมะจะบำบัดจิตใจ ฟังก่อนนอน. แนวทางการใช้ชีวิต. อบรมสั่งสอนจิต. ธรรมะเตือนใจ. ดีต่อใจ. ธรรมะยามเช้า. ทำงานในปัจจุบัน ปล่อยวางจิต คำสอนเรื่องคู่รัก สอนรัก ทุกข์เพราะรัก แก้ไขรัก กรรม ธรรมะ ประจำวันนี้ วิธีทำความดี. ธรรมะเตือนใจท่าน ธรรมะก่อนนอน. ธรรมะเปลี่ยนตามชีวิต ปล่อยไป อย่ายึดติด ไม่มีทุกข์. ธรรมะเพื่อดับทุกข์ ความดับทุกข์ ธรรมะสอนใจ. ธรรมะก่อนนอน. ธรรมะคลายเครียด. คลายเครียด วิธีจัดการกับความเครียด ธรรมคำสอนเรื่องพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตจะรุ่งเรือง ธรรมะยามเช้า. ฟังพระธรรม. ธรรมคำสอน. วิถีชีวิต. ธรรมะนั้นดีต่อใจ ธรรมะเตือนใจ ธรรมะเตือนใจ ธรรมะสอนใจ. คู่มือชีวิต. เตือนตัวเองให้ปล่อยวาง ธรรมะสอนใจ. ฝึกปล่อยวางความผูกพัน บรรเทาทุกข์. บรรเทาความวิตกกังวล ฟังธรรมก่อนนอน. ความทุกข์ในชีวิต เสียเวลาไปเพื่ออะไร? ฟังธรรมะและธรรมะก่อนนอนให้มีสติ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนมีความสุขก้าวหน้าในการทำงาน และใช้ชีวิตอย่างมีชัย ไปอย่างมีโชค จากทุกท่านทุกท่าน” Subscribe Subscribe ช่อง ธรรมะ ดีดี Facebook : Twiter : เว็บไซต์ศูนย์รวมธรรมะแบ่งปัน #ธรรมะ #ธรรมรักษาใจ #ธรรมะก่อนนอน .

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ธรรมะ รักษา โรค มะเร็ง.

#รกษาโรคทกขดวยยาของพระพทธเจา #ฟงธรรมะรกษาใจ

ธรรมะ,ฟังธรรมะ,ธรรมะออนไลน์,ธรรมะรักษาใจ,ฟังธรรม,Buddhism,ฟังพระเทศน์,ฟังก่อนนอน,แนวทางชีวิต,สอนใจ,ดีต่อใจ,วชิรเมธี,พระมหาสมปอง,พระพยอม,หลวงตาบัว,ธรรมดีต่อใจ,การดับทุกข์,การพ้นทุกข์,คมธรรมประจำวัน,ธรรมะเตือนสติ,ไร่เชิญตะวัน,ที่พึ่งทางใจ,หลวงพ่อปัญญา,หลวงพ่อจรัญ,พระธรรมโกศาจารย์,ท่านพุทธทาสภิกขุ,พระไพศาล,ธรรมะรักษาใจวัยชรา,ธรรมะรักษาใจ อกหัก,ปฏิบัติธรรม,ฟังเทศน์,ธรรมะดีดี,พุทธศาสนา,ธรรมะรักษาใจ สมุนไพรรักษาโรค,ธรรมะรักษาใจ พระอาจารย์มานพ,รักษาใจ,ธรรมะคลายทุกข์

รักษาโรคทุกข์ด้วยยาของพระพุทธเจ้า ฟังธรรมะรักษาใจ

ธรรมะ รักษา โรค มะเร็ง.

28 thoughts on “รักษาโรคทุกข์ด้วยยาของพระพุทธเจ้า ฟังธรรมะรักษาใจ | ธรรมะ รักษา โรค มะเร็ง | รวมข่าวใหม่อัพเดททุกวัน”

 1. ผมก็เป็นทุกข์มันทรมานเงินมีใช้แต่พ่อแม่ไม่รักให้แต่เงินใช้เขาไม่เคยกอดไม่เคยถามว่าวันนี้ผมจะทำอะไรไปหนัยทรมานในใจครับ

 2. การคิดบวก เพื่อมาหักล้างการคิดลบ เป็นเรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นภายในจิต ในความเป็นจริง เราควรสอนจิตให้รุ้จักปล่อยวางความคิดลบขึ้นมา เหมือนไปชิมรสขม ก็รู้ว่าขม ชิมรสหวานก็รู้ว่าหวาน ชิมรสไหนก็เพียงรู้ แต่ไม่ยึดติดในรสนั้น ผมว่าน่าจะ OK มากกว่านะครับ แต่โดยรวมก็ถือว่า คลิปนี้ OK ครับ

 3. ขอโอกาส
  เวลาของชีวิตเหลือน้อย โปรแกรม e-tipitaka เพียงโหลดไว้ในมือถือ ก็ตรวจสอบได้ว่า ภิกษุผู้เป็นสาวก ภิกษุณีผู้เป็นสาวิกา อุบาสกผู้เป็นสาวก อุบาสิกาผู้เป็นสาวิกา เป็นผู้เฉียบแหลม แกล้วกล้า เป็นพหูสูต (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๐ หน้าที่ ๙๖ ข้อที่ ๑๐๒)

  ยึดธรรมและวินัยที่พระศาสดาทรงประกาศแล้ว เป็นสิ่งแทนพระศาสดาโดยกาลล่วงไปแห่งพระองค์ (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๐ หน้าที่ ๑๒๓ ข้อที่ ๑๔๑)

  ธรรมทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้ว ทรงบัญญัติแล้ว แก่สาวกทั้งหลาย เป็นธรรมอันพวกสาวกไม่ควรก้าวล่วงตลอดชีวิต (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๐๕ ข้อที่ ๑๑๗)

  แสดงธรรมบริสุทธิหรือไม่บริสุทธิ (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๙๗ ข้อที่ ๔๗๒-๔๗๓)

  เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๗ หน้าที่ ๔๘ ข้อที่ ๙๗ – ๑๐๐)

  เป็นผู้ทำตามคำสั่งสอน ทำถูกตามโอวาท อยู่ในคำสอนของศาสดา (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๒ หน้าที่ ๓๐๗ ข้อที่ ๔๐๑)

  พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๒ หน้าที่ ๒๔๔ ข้อที่ ๓๓๓)

  เป็นบริษัทดื้อด้าน หรือไม่ดื้อด้าน (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๖๘ ข้อที่ ๒๙๒)

  บวชเพื่อขโมยธรรม (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๒๔ ข้อที่ ๒๗๙– ๓๐๔)

  กล่าวเป็น อธรรมวาที หรือ ธรรมวาที (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๕ หน้าที่ ๒๖๒ ข้อที่ ๒๕๒)

  พระศาสดาทรงให้เราพอใจ ถูกใจ ชอบใจ และความเชื่อถือ ฝ่าย ธรรมวาที (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๕ หน้าที่ ๒๖๒ ข้อที่ ๒๕๔)

  ขอโอกาส
  ไม่ว่าคุณจะรวย หรือคุณจะจน แต่ที่สุด ตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม อิทัปปัจจัย ก็ยังดำรงอยู่ ความจริงแท้ ความไม่คลาดเคลื่อน ความไม่เป็นอย่างอื่น มูลเหตุอันแน่นอนในธาตุอันนั้น (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๒๔ ข้อที่ ๖๑)

  กายที่ครองนี้ พระศาสดาตรัสว่า คือ อุปาทานขันธ์ห้า ทีประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๗ หน้าที่ ๑๙๐ ข้อที่ ๓๗๐-๓๗๒)

  และ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เป็น อัตตา หากแต่เป็น อนัตตา(พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๕ ข้อที่ ๑ – ๒๔)

  ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เข้าใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้น
  (พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๗๙ ข้อที่ ๑๗๕ – ๑๗๗)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *